Voor wie

Hartszaek weg

Zoals in onze visie verwoord is, willen wij er zijn voor wie moeite heeft zijn hart te volgen, niet ervaart uit ‘een stuk’ te zijn, moeite heeft met relaties en geen vreugde maar ‘leegte’ ervaart.

Veel mensen ervaren geen vrijheid en hebben patronen in hun leven ontwikkelt die knellen en ervaren worden als gebondenheid.

Die problemen kunnen ontstaan zijn in je kindertijd, we noemen dat hechtingsproblemen, waardoor je denkt dat het nu eenmaal bij je hoort. Het is een onzichtbare negatieve bron in je leven geworden, die je maar niet kan identificeren (bijv. adoptie). Maar ze kunnen ook later in je leven ontstaan zijn door heftige emotionele gebeurtenissen, zoals verlies van een geliefd persoon, ontslag, onrechtvaardigheid of niet uitgekomen verwachtingen; ze kunnen rouw, leegte, gebrek aan eigenwaarde, pijn en verdriet veroorzaken waardoor je weinig levensvreugde meer ervaart. We praten dan over traumatische gebeurtenissen. Gevolgen kunnen zijn dat je bijv. niet goed instaat bent om je eigen leven richting te geven, je bent afhankelijk van andere mensen, van hun beloning en waardering of van hun straf en afwijzing. Onverklaarbare lichamelijke klachten kunnen er zijn. Het kan ook zijn dat je niet goed in staat bent relaties of vriendschappen aan te gaan of dat je moeite hebt om te onderscheiden wat wel en niet goed voor je is, denk bijv. aan verschillende vormen van verslaving. In plaats van je vreugde te vinden in relaties, zoek je het in eten, drank, goedkeuring van mensen, seks, je werk, gokken, computerspelletjes etc.

Kortom: therapie is er voor iedereen die van zijn eigen hart vervreemd is geraakt!