Wie zijn wij

Hartzaek foto

Mijn naam is Louise Malschaert-Slofstra,  ik ben in 1977 getrouwd met Theo. Samen hebben wij 6 (volwassen) kinderen, waarvan onze, op een na, jongste zoon is geadopteerd. Inmiddels hebben wij ook een aantal mooie kleinkinderen waar Theo en ik met enige regelmaat op passen. Vanaf 1972, met een onderbreking van 20 jaar in verband met full-time moederschap, ben ik werkzaam geweest in de zorg, de laatste 12 jaar als leidinggevende. Mijn werk richtte zich voornamelijk op volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Ik heb veel moeite en levenspijn gezien bij mensen. Naar aanleiding hiervan is er bij mij een verlangen ontstaan om op een andere manier iets te kunnen betekenen voor mensen die door, wat voor reden dan ook, het gevoel hebben niet volledig deel te kunnen nemen aan het leven. In 2011 ben ik gestart met de opleiding psychosociale therapie bij bureau de Roos; deze studie heb ik in juni 2014 afgerond. Daarna heb ik een specialisatiejaar kindertherapie gevolgd bij hetzelfde bureau.

Samen hebben wij ook deelgenomen aan de leergang Emotionally Focus Therapy voor therapeuten en mogen wij ons E.F.T. therapeuten noemen. Wij hopen iets te kunnen betekenen voor mensen die de verbinding met elkaar zijn kwijt geraakt. De relatie therapie die wij geven, doen wij samen. Theo en ik zijn heel verschillend en hebben ieder onze eigen invalshoek. Wij hebben gemerkt dat het gesprek aangaan met z’n tweeën een zinvolle aanvulling kan zijn. Ook kunnen wij een EFT cursus geven, bijvoorbeeld in je kerkelijke gemeente.

Mijn naam is Theo Malschaert, en zoals hierboven al gezegd, getrouwd met Louise.
In 1977 als bouwkundig ingenieur afgestudeerd in Delft, ben ik sinds 1978 als architect werkzaam. Vanaf 1987, samen met mijn compagnon, eigenaar van een in Dordrecht gevestigd architectenbureau. Enthousiast geworden voor de psychosociale dimensie van het leven door Louise, ben ik dat in 2013 gaan studeren en daar in 2017 voor afgestudeerd tot geaccrediteerd psychosociaal therapeut. Wat het ontwerp is voor een gebouw, is het christelijk geloof dat voor mijn psychosociaal werk.